Sowiogórskie Tajemnice


Idź do treści

OT

Nadzór

Organizacja Todt (OT) rozwijała się od wiosny 1933 r. Nazwa powstała od jej twórcy dr inż. Fritza TODT
Początkowo jej siłami budowano drogi.
Kolejną inwestycją był "Wał Zachodni" - Westwall - /"Linia Zygfryda"/, sieć obiektów wojskowych na
niemieckiej granicy zachodniej.
W czasie drugiej wojny światowej OT była zorganizowana na wzór wojskowy i składała się z
oddziałów budowlanych realizujących różne inwestycje .
W marcu 1940 Todt objął funkcję Ministra Uzbrojenia i Amunicji, zaś obowiązki przekazał
Xavierowi Dorsch.
Po tragicznej śmierci Fritza Todta - 8 lutego1942 /katastrofa lotnicza pod Kętrzynem/
kierownikiem Centrali został Albert Speer przejmując funkcję ministra.
Jej główne inwestycje to budowa baz U-bottów , Wału Atlantyckiego,kwater Hitlera,stanowisk
startowych pocisków "V" i wszystkich obiektówzwiązanych z produkcją wojenną.
Pod koniec 1944 r. OT dysponowała siłami w ilości 1,360,000 pracowników. Podstawę tej liczby
stanowili więźniowie obozów koncentracyjnych, pracy przymusowej i jenieckich.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego