Sowiogórskie Tajemnice


Idź do treści

ARTYKULY PRASOWE

BIBLIOGRAFIA

CZASOPISMA KRAJOWE

CZY W PODZIEMIACH WALIMIA MIEŚCIŁA SIĘ FABRYKA POCISKÓW RAKIETOWYCH "Gazeta Robotnicza"
ODKRYTO NOWE WEJŚCIE W GŁĄB LABIRYNTU POD WALIMIEM"Kurier Polski" nr 173/1964
TAJEMNICE LOCHÓW WALIMIA por.Bogdan Świątkiewicz "Żołnierz Wolności" nr 101/1964
NIE TYLKO WALIM ! "Express Wieczorny", Warszawa, 1964 r., nr 184
Łuczak K.: Co kryją lochy Walimia ? - "Trybuna Robotnicza" nr 143/1964
Łuczak K.: Tajemnica lochów Walimia odkryta - "Trybuna Robotnicza" nr 183/1964
Wilczur J.: Grosse Eule - księstwo SS - "Świat" nr 34/1964
Wilczur J.: Zagłada Wielkiej Sowy - "Prawo i życie" nr 17/1964
Olszyna R.: Jeszcze o Górach Sowich" - "Za Wolność i Lud" nr 23/1964

CZASOPISMA ZAGRANICZNE

"BERLINER ZEITUNG" Eigner BERICHT 17.08.1964
ARTYKUŁY ZAGRANICZNE
W TŁUMACZENIU NA JĘZYK POLSKI
"BERLINER ZEITUNG" DIE UNTERIRISCHE NAZI-FESTUNG 15.09.1964
"BERLINER ZEITUNG" GROSSE EULE - BERG DES GRAUENZ 16.09.1964
"BERLINER ZEITUNG" RATTENLOCH FUR HITLER 17.09.1964
"IZVIESTIJA" GOVORIAT' PODZIEML'A VALIMY nr 14654/1964
"BRANDERBURGISCHE NEUEITE NACHTRICHTEN" SOLLTEN KATAKOMBEN HITLERS HAUPTQUARTIER
WERDEN ? 19.07.1964
"DUGA" NAJSTARIJI JUGOSLOVENSKY ILUSTROWANI LIST - JO^S JADAN DOKUMENAT IZ RATA -
HITLEROVO DAVOLIJE GNIEZDO nr 977/1964

CZASOPISMA KRAJOWE NOWOŚCI

TO MIEJSCE CZEKA
NA TWÓJ ATYKUŁ


Powrót do treści | Wróć do menu głównego